Pinto Package

From Feb 18 - Jun 30 2021

สะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สั่งซื้อชุดอาหารปิ่นโตของเราเพื่อไปรับประทานที่บ้าน หรือที่ทํางานของคุณ 

เชฟของเราได้เลือกวัตถุดิบทที่ดีที่สุดและใช้วิธีการปรุงที่ถูกสุขลักษณะอนามัยตามมาตราฐานความสะอาดของ IHG

 

 

แพ็คเกจ 1: 900 บาทสุทธิ (3 ปิ่นโต)

 แพ็คเกจ 2: 1,400 บาทสุทธิ (5 ปิ่นโต)

 แพ็คเกจ 3: 2,700 บาทสุทธิ (10 ปิ่นโต)

|

ดูเมนู

.

เงื่อนไข

  • ค่ามัดจำปิ่นโต 300 บาทสุทธิ
  • ขั้นต่ำ 3 ปิ่นโตต่อออเดอร์
  • สั่งซื้อภายใน 30 วัน
  • สั่งเพิ่มจากแพ็คเกจ ราคา 300 บาทสุทธิต่อปิ่นโต

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 2632 9000 ต่อ ช็อต คัทส์ เดลี่